Đuổi - Tôi Chơi Network Ban List

Đuổi

Kicked Playerbodaynecon
Kicked ByConsole
Kick ReasonCảnh cáo, đừng cố qua mặt admin, fact KingBear không giải tán clone sẽ bị disband ngay lập tức
Kick DateMay 04, 2020, 23:11 PM