Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát

Người vi phạmCanMuasp3
Bị cấm chát bởiConsole
Lý do cấm chátHành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khác
Bị cấm chát lúcFebruary 08, 2021, 07:07 AM
Thời gian hết hạnFebruary 09, 2021, 07:07 AM (Đã được mở chát)