Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát

Người vi phạmMuoiIdol
Bị cấm chát bởiConsole
Lý do cấm chátHành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khác
Bị cấm chát lúcNovember 19, 2021, 08:08 AM
Thời gian hết hạnNovember 22, 2021, 08:08 AM (Đã được mở chát)