Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát

Người vi phạmxDDDDD
Bị cấm chát bởiConsole
Lý do cấm chátHành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khác
Bị cấm chát lúcApril 12, 2022, 03:03 AM
Thời gian hết hạnApril 15, 2022, 03:03 AM (Đã được mở chát)