Khóa tài khoản - Tôi Chơi Network Ban List

Khóa tài khoản


Tên
Bị khóa bởi
Lý do
Bị khóa vào lúc
Ngày được tha


kosovo21


Console

February 02, 2021, 18:06 PMFebruary 02, 2021, 19:07 PM (Đã được mở khóa)


vivo1


Console

February 02, 2021, 18:06 PMFebruary 02, 2021, 19:07 PM (Đã được mở khóa)


vivo1


Console

February 02, 2021, 16:04 PMFebruary 02, 2021, 16:04 PM (Đã được mở khóa)


vivo1


Console

February 02, 2021, 16:04 PMKhóa vĩnh viễn (Đã được mở khóa)


RacCuDeAnhLo


Console

January 27, 2021, 03:03 AMKhóa vĩnh viễn


NhaUpSot_Son


Console

January 27, 2021, 03:03 AMKhóa vĩnh viễn


Han_ES


Console

January 21, 2021, 09:09 AMKhóa vĩnh viễn


CaSad


Console

Nghi ngờ gian lận!January 15, 2021, 16:04 PMJanuary 16, 2021, 16:04 PM (Đã được mở khóa)


_OngGia_


Console

Server không cho phép làm các loại máy móc gây lag, còn tiếp tục lạm dụng sẽ ban!January 15, 2021, 01:01 AMJanuary 15, 2021, 06:06 AM (Đã được mở khóa)


TTHDx


Console

Server không cho phép làm các loại máy móc gây lag, còn tiếp tục lạm dụng sẽ ban!January 15, 2021, 01:01 AMJanuary 15, 2021, 06:06 AM (Đã được mở khóa)
«
»
Trang 2/158