Đuổi - Tôi Chơi Network Ban List

Đuổi


Tên
Bị đuổi bởi
Lý do
Ngày


bodaynecon


Console

Cảnh cáo, đừng cố qua mặt admin, fact KingBear không giải tán clone sẽ bị disband ngay lập tứcMay 04, 2020, 23:11 PM


PhepPhep1234


Console

April 26, 2020, 15:03 PM


Sutraserver


Console

April 26, 2020, 15:03 PM


ItzTrungTmc


Console

April 26, 2020, 00:12 AM


login190


Console

April 25, 2020, 13:01 PM


Roy200


Console

April 25, 2020, 02:02 AM


Taotuan_1919


Console

de nghi ko su dung clone trong fact, dung de admin phai disbandApril 24, 2020, 20:08 PM


ItzTrungTmc


Console

canh cao, co tinh lap clone se bi ban vinh vienApril 24, 2020, 20:08 PM


ChumDoan


Console

cheat, bug 30mApril 04, 2020, 14:02 PM


ChumDoan


Console

April 04, 2020, 14:02 PM
«
»
Trang 1/8