Đuổi - Tôi Chơi Network Ban List

Đuổi


Tên
Bị đuổi bởi
Lý do
Ngày


KaiToKiD_trum


Console

fact clone, khong bo clone admin se giai tan factJuly 11, 2020, 16:04 PM


bodaynecon


Console

Cảnh cáo, đừng cố qua mặt admin, fact KingBear không giải tán clone sẽ bị disband ngay lập tứcMay 04, 2020, 23:11 PM


PhepPhep1234


Console

April 26, 2020, 15:03 PM


Sutraserver


Console

April 26, 2020, 15:03 PM


ItzTrungTmc


Console

April 26, 2020, 00:12 AM


login190


Console

April 25, 2020, 13:01 PM


Roy200


Console

April 25, 2020, 02:02 AM


Taotuan_1919


Console

de nghi ko su dung clone trong fact, dung de admin phai disbandApril 24, 2020, 20:08 PM


ItzTrungTmc


Console

canh cao, co tinh lap clone se bi ban vinh vienApril 24, 2020, 20:08 PM


ChumDoan


Console

cheat, bug 30mApril 04, 2020, 14:02 PM
«
»
Trang 2/9