Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát


Tên
Bị cấm chát bởi
Lý do
Cấm chát lúc
Cấm chát hết hạn lúc


_BedBoY


Console

Vui long khong spamMay 10, 2022, 13:01 PMMay 10, 2022, 23:11 PM (Đã được mở chát)


jasonmontage


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácApril 23, 2022, 12:12 PMApril 26, 2022, 12:12 PM (Đã được mở chát)


xDDDDD


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácApril 12, 2022, 03:03 AMApril 15, 2022, 03:03 AM (Đã được mở chát)


_BedBoY


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácApril 04, 2022, 16:04 PMApril 05, 2022, 16:04 PM (Đã được mở chát)


vadungyeuemnua


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácFebruary 24, 2022, 10:10 AMFebruary 27, 2022, 10:10 AM (Đã được mở chát)


ConVoBanHoa


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácJanuary 31, 2022, 03:03 AMFebruary 01, 2022, 03:03 AM (Đã được mở chát)


NNT_CCC


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácJanuary 31, 2022, 02:02 AMFebruary 01, 2022, 02:02 AM (Đã được mở chát)


emsoanhty3


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácNovember 28, 2021, 03:03 AMNovember 29, 2021, 03:03 AM (Đã được mở chát)


MuoiIdol


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácNovember 19, 2021, 08:08 AMNovember 22, 2021, 08:08 AM (Đã được mở chát)


cf5m


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácNovember 06, 2021, 12:12 PMNovember 09, 2021, 12:12 PM (Đã được mở chát)
«
»
Trang 1/232