Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát


Tên
Bị cấm chát bởi
Lý do
Cấm chát lúc
Cấm chát hết hạn lúc


_Nvt_Tran_Ku


Console

March 28, 2020, 14:02 PMMarch 28, 2020, 17:05 PM (Đã được mở chát)


EmSorry


Console

March 14, 2020, 11:11 AMMarch 14, 2020, 12:12 PM (Đã được mở chát)


DizzDoManhTuan


Console

March 14, 2020, 11:11 AMMarch 15, 2020, 11:11 AM (Đã được mở chát)


traulasomot


Console

March 09, 2020, 14:02 PMMarch 12, 2020, 14:02 PM (Đã được mở chát)


khangkhokhaoo


Console

3dMarch 09, 2020, 14:02 PMMarch 12, 2020, 14:02 PM (Đã được mở chát)


Pika_Senpai


Console

March 09, 2020, 14:02 PMMarch 12, 2020, 14:02 PM (Đã được mở chát)


Tokyosee


Console

March 09, 2020, 14:02 PMMarch 12, 2020, 14:02 PM (Đã được mở chát)


cf138


Console

March 09, 2020, 14:02 PMMarch 12, 2020, 14:02 PM (Đã được mở chát)


daicapvp


Console

March 09, 2020, 14:02 PMMarch 12, 2020, 14:02 PM (Đã được mở chát)


Zely


Console

Rao ban moneyFebruary 27, 2020, 14:02 PMMarch 01, 2020, 14:02 PM (Đã được mở chát)
«
»
Trang 1/221