Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát


Tên
Bị cấm chát bởi
Lý do
Cấm chát lúc
Cấm chát hết hạn lúc


AlanWaker3021


Console

January 13, 2020, 14:02 PMJanuary 14, 2020, 14:02 PM (Đã được mở chát)


MEO_MUN1997


Console

January 13, 2020, 14:02 PMJanuary 14, 2020, 14:02 PM (Đã được mở chát)


VaqDePTraii


Console

De nghi chat chu thuongJanuary 13, 2020, 14:02 PMJanuary 14, 2020, 14:02 PM (Đã được mở chát)


VaqDePTraii


Console

De nghi chat chu thuongJanuary 13, 2020, 14:02 PMJanuary 13, 2020, 15:03 PM (Đã được mở chát)


ThaiDepZai


Console

January 13, 2020, 14:02 PMJanuary 14, 2020, 14:02 PM (Đã được mở chát)


nguyenvanteo1


Console

January 13, 2020, 14:02 PMJanuary 14, 2020, 14:02 PM (Đã được mở chát)


DaiCaLop557


Console

December 20, 2019, 20:08 PMDecember 21, 2019, 20:08 PM (Đã được mở chát)


OverNightNTP


Console

December 10, 2019, 16:04 PMDecember 11, 2019, 16:04 PM (Đã được mở chát)


dungbede


Console

December 07, 2019, 17:05 PMDecember 08, 2019, 03:03 AM (Đã được mở chát)


bandaiR


Console

spam chat,December 06, 2019, 23:11 PMDecember 07, 2019, 00:12 AM (Đã được mở chát)
«
»
Trang 1/218