Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát


Tên
Bị cấm chát bởi
Lý do
Cấm chát lúc
Cấm chát hết hạn lúc


PTDSDS


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácJanuary 10, 2023, 02:02 AMCấm chát vĩnh viễn


VanDung


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácJanuary 09, 2023, 15:03 PMJanuary 12, 2023, 15:03 PM (Đã được mở chát)


cuongdz2k8


RinHaxor

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácNovember 12, 2022, 05:05 AMNovember 13, 2022, 05:05 AM (Đã được mở chát)


banhtuvnz


RinHaxor

qua đấy mà raoNovember 05, 2022, 13:01 PMNovember 06, 2022, 13:01 PM (Đã được mở chát)


di369vn


Console

cam mõmOctober 18, 2022, 15:03 PMOctober 21, 2022, 15:03 PM (Đã được mở chát)


di369vn


Console

cam mõmOctober 18, 2022, 15:03 PMCấm chát vĩnh viễn (Đã được mở chát)


binhnero1


RinHaxor

qua đấy mà raoOctober 11, 2022, 16:04 PMOctober 12, 2022, 16:04 PM (Đã được mở chát)


GiaPhucOffciial


RinHaxor

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácOctober 04, 2022, 01:01 AMOctober 05, 2022, 01:01 AM (Đã được mở chát)


ItzTrungTmc


RinHaxor

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácSeptember 29, 2022, 08:08 AMSeptember 29, 2022, 08:08 AM (Đã được mở chát)


Visitor1


RinHaxor

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácSeptember 29, 2022, 08:08 AMSeptember 30, 2022, 08:08 AM (Đã được mở chát)
«
»
Trang 1/236