Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát


Tên
Bị cấm chát bởi
Lý do
Cấm chát lúc
Cấm chát hết hạn lúc


NguyenMinhDuy


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácMay 14, 2023, 16:04 PMMay 14, 2023, 16:04 PM (Đã được mở chát)


chobc000


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácMay 11, 2023, 14:02 PMMay 14, 2023, 14:02 PM (Đã được mở chát)


Thiendj147


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácMay 11, 2023, 14:02 PMMay 12, 2023, 14:02 PM (Đã được mở chát)


chobc000


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácMay 11, 2023, 14:02 PMMay 21, 2023, 14:02 PM (Đã được mở chát)


AkayPVC


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácMarch 02, 2023, 22:10 PMMarch 05, 2023, 22:10 PM (Đã được mở chát)


ThomasShelby


RinHaxor

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácFebruary 22, 2023, 17:05 PMFebruary 23, 2023, 17:05 PM (Đã được mở chát)


KhaiShope


RinHaxor

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácFebruary 22, 2023, 17:05 PMFebruary 23, 2023, 17:05 PM (Đã được mở chát)


toplangco25


RinHaxor

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácFebruary 22, 2023, 17:05 PMFebruary 23, 2023, 17:05 PM (Đã được mở chát)


be_thuy


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácFebruary 19, 2023, 15:03 PMMarch 21, 2023, 15:03 PM (Đã được mở chát)


oopsb


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácFebruary 16, 2023, 14:02 PMFebruary 17, 2023, 14:02 PM (Đã được mở chát)
«
»
Trang 1/237