Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát


Tên
Bị cấm chát bởi
Lý do
Cấm chát lúc
Cấm chát hết hạn lúc


kiemcuogbadao


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácApril 11, 2021, 07:07 AMApril 11, 2021, 09:09 AM (Đã được mở chát)


DipperPines


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácMarch 29, 2021, 07:07 AMApril 01, 2021, 07:07 AM (Đã được mở chát)


biito123123


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácMarch 09, 2021, 08:08 AMMarch 10, 2021, 08:08 AM (Đã được mở chát)


CanMuasp3


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácFebruary 08, 2021, 07:07 AMFebruary 09, 2021, 07:07 AM (Đã được mở chát)


ConCu133vn


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácFebruary 06, 2021, 06:06 AMFebruary 08, 2021, 06:06 AM (Đã được mở chát)


Ngao_Nang


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácFebruary 06, 2021, 06:06 AMFebruary 07, 2021, 06:06 AM (Đã được mở chát)


Ngao_Nang


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácFebruary 06, 2021, 06:06 AMFebruary 06, 2021, 11:11 AM (Đã được mở chát)


Ngao_Nang


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácFebruary 06, 2021, 06:06 AMFebruary 06, 2021, 11:11 AM (Đã được mở chát)


sieunhancungsovo


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácFebruary 06, 2021, 06:06 AMFebruary 06, 2021, 11:11 AM (Đã được mở chát)


thangchodien1209


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácFebruary 06, 2021, 06:06 AMFebruary 07, 2021, 06:06 AM (Đã được mở chát)
«
»
Trang 1/228