Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát


Tên
Bị cấm chát bởi
Lý do
Cấm chát lúc
Cấm chát hết hạn lúc


Izumiu_KOLLL


Console

October 11, 2020, 21:09 PMOctober 12, 2020, 21:09 PM (Đã được mở chát)


CMT_mes


Console

September 18, 2020, 21:09 PMSeptember 19, 2020, 07:07 AM (Đã được mở chát)


ABC_DMM


Console

September 18, 2020, 21:09 PMSeptember 19, 2020, 21:09 PM (Đã được mở chát)


CMT_mes


Console

September 18, 2020, 21:09 PMSeptember 21, 2020, 21:09 PM (Đã được mở chát)


anhalanh


Console

September 14, 2020, 21:09 PMSeptember 17, 2020, 21:09 PM (Đã được mở chát)


daicafa


Console

August 11, 2020, 22:10 PMAugust 18, 2020, 22:10 PM (Đã được mở chát)


Back_online


Console

Lua daoJuly 23, 2020, 18:06 PMJuly 24, 2020, 18:06 PM (Đã được mở chát)


libucu027


Console

July 23, 2020, 08:08 AMJuly 24, 2020, 08:08 AM (Đã được mở chát)


libucu027


Console

1d'July 23, 2020, 08:08 AMCấm chát vĩnh viễn (Đã được mở chát)


phuong_____roc


Console

July 14, 2020, 22:10 PMJuly 15, 2020, 22:10 PM (Đã được mở chát)
«
»
Trang 1/224