Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát


Tên
Bị cấm chát bởi
Lý do
Cấm chát lúc
Cấm chát hết hạn lúc


_HongNhan_


Console

May 23, 2020, 12:12 PMMay 26, 2020, 12:12 PM (Đã được mở chát)


huycocf


Console

May 19, 2020, 09:09 AMMay 20, 2020, 09:09 AM (Đã được mở chát)


chivithedo


Console

quang cao server khacMay 19, 2020, 09:09 AMMay 22, 2020, 09:09 AM (Đã được mở chát)


BACKYNHONG


Console

May 18, 2020, 17:05 PMMay 19, 2020, 17:05 PM (Đã được mở chát)


thienbang1911


Console

May 18, 2020, 10:10 AMMay 19, 2020, 10:10 AM (Đã được mở chát)


LeGenDragon0


Console

May 17, 2020, 15:03 PMMay 17, 2020, 17:05 PM (Đã được mở chát)


ItzTrungTmc


Console

May 17, 2020, 15:03 PMMay 18, 2020, 15:03 PM (Đã được mở chát)


ItzTrungTmc


Console

May 17, 2020, 15:03 PMMay 18, 2020, 15:03 PM (Đã được mở chát)


FaKe_LoVe


Console

sell money, con tai pham ban accMay 17, 2020, 10:10 AMCấm chát vĩnh viễn (Đã được mở chát)


sieunhanbo321


Console

phan biet vung mienMay 15, 2020, 20:08 PMMay 16, 2020, 20:08 PM (Đã được mở chát)
«
»
Trang 1/223