Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát


Tên
Bị cấm chát bởi
Lý do
Cấm chát lúc
Cấm chát hết hạn lúc


King_FuLL


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácJuly 21, 2021, 07:07 AMJuly 24, 2021, 07:07 AM (Đã được mở chát)


khongdckhocno0


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácJuly 21, 2021, 06:06 AMJuly 24, 2021, 06:06 AM (Đã được mở chát)


Kriok


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácJuly 12, 2021, 10:10 AMJuly 15, 2021, 10:10 AM (Đã được mở chát)


huy123123


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácJuly 12, 2021, 10:10 AMJuly 15, 2021, 10:10 AM (Đã được mở chát)


ParkKietDrome


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácJuly 12, 2021, 10:10 AMJuly 13, 2021, 10:10 AM (Đã được mở chát)


Caubeteoo


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácJuly 12, 2021, 10:10 AMJuly 13, 2021, 10:10 AM (Đã được mở chát)


biito123123


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácMay 19, 2021, 08:08 AMMay 22, 2021, 08:08 AM (Đã được mở chát)


biito123123


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácMay 15, 2021, 06:06 AMMay 18, 2021, 06:06 AM (Đã được mở chát)


kiemcuogbadao


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácApril 11, 2021, 07:07 AMApril 11, 2021, 09:09 AM (Đã được mở chát)


DipperPines


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácMarch 29, 2021, 07:07 AMApril 01, 2021, 07:07 AM (Đã được mở chát)
«
»
Trang 1/229