Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát


Tên
Bị cấm chát bởi
Lý do
Cấm chát lúc
Cấm chát hết hạn lúc


_YaMaJa_


RinHaxor

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácAugust 08, 2022, 07:07 AMAugust 09, 2022, 07:07 AM


SaoLaiCamChat1


RinHaxor

Chat vô nghĩa, quấy rối gây khó chịu đến người chơiAugust 07, 2022, 16:04 PMAugust 08, 2022, 16:04 PM (Đã được mở chát)


SaoLaiCamChat


RinHaxor

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácAugust 07, 2022, 16:04 PMAugust 07, 2022, 17:05 PM (Đã được mở chát)


chobc000


RinHaxor

30pAugust 07, 2022, 16:04 PMAugust 08, 2022, 16:04 PM (Đã được mở chát)


KhocKoEm


Console

cam momJuly 31, 2022, 07:07 AMAugust 01, 2022, 07:07 AM (Đã được mở chát)


_BedBoY


Console

Vui long khong spamMay 10, 2022, 13:01 PMMay 10, 2022, 23:11 PM (Đã được mở chát)


jasonmontage


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácApril 23, 2022, 12:12 PMApril 26, 2022, 12:12 PM (Đã được mở chát)


xDDDDD


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácApril 12, 2022, 03:03 AMApril 15, 2022, 03:03 AM (Đã được mở chát)


_BedBoY


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácApril 04, 2022, 16:04 PMApril 05, 2022, 16:04 PM (Đã được mở chát)


vadungyeuemnua


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácFebruary 24, 2022, 10:10 AMFebruary 27, 2022, 10:10 AM (Đã được mở chát)
«
»
Trang 1/233