Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát


Tên
Bị cấm chát bởi
Lý do
Cấm chát lúc
Cấm chát hết hạn lúc


Rytres


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácOctober 09, 2021, 13:01 PMOctober 10, 2021, 13:01 PM (Đã được mở chát)


VinaBoy


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácSeptember 13, 2021, 13:01 PMSeptember 14, 2021, 13:01 PM (Đã được mở chát)


DaoCong


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácSeptember 11, 2021, 10:10 AMSeptember 12, 2021, 10:10 AM (Đã được mở chát)


dumagame17


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácSeptember 10, 2021, 09:09 AMSeptember 11, 2021, 09:09 AM (Đã được mở chát)


Dungcute3


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácSeptember 04, 2021, 09:09 AMSeptember 07, 2021, 09:09 AM (Đã được mở chát)


BuLolSuongSuong


Console

Dat ten vi pham nguyen tacAugust 27, 2021, 08:08 AMAugust 27, 2021, 13:01 PM (Đã được mở chát)


DitConVoBanHoa


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácAugust 24, 2021, 14:02 PMCấm chát vĩnh viễn


BandTaoDiTaoHack


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácAugust 24, 2021, 14:02 PMCấm chát vĩnh viễn


BandTaoDiTaoHack


Console

Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khácAugust 24, 2021, 13:01 PMCấm chát vĩnh viễn (Đã được mở chát)
«
»
Trang 1/231