Cấm chát - Tôi Chơi Network

Cấm chát

Người chơiCấm chát bởiLý doNgàyThời hạn

ToiLaChoNguPTD

Console
Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người kháctháng 2 25, 2024, 13:04tháng 2 26, 2024, 13:04 (Đã mãn hạn)

ubuntu1

Console
spam naytháng 2 19, 2024, 11:01tháng 2 19, 2024, 11:02 (Đã mãn hạn)

ubuntu1

Console
spam naytháng 2 19, 2024, 11:00tháng 2 22, 2024, 11:00 (Đã mở chát bởi Console)

ubuntu1

Console
spam naytháng 2 19, 2024, 11:00Cấm chát Vĩnh viễn (Đã mở chát bởi Console)

03388999

Console
Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người kháctháng 2 7, 2024, 00:04tháng 2 8, 2024, 00:04 (Đã mãn hạn)

Huy_Fc

Console
Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người kháctháng 2 6, 2024, 23:55tháng 2 7, 2024, 23:55 (Đã mãn hạn)

ShineiNouzen

Console
spamtháng 2 6, 2024, 10:53tháng 2 7, 2024, 10:53 (Đã mãn hạn)

Paradox

Console
Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người kháctháng 2 3, 2024, 13:02tháng 2 6, 2024, 13:02 (Đã mãn hạn)

KhangDz147

Console
quang cao server khactháng 1 31, 2024, 22:50tháng 3 1, 2024, 22:50 (Đã mãn hạn)

ruapvp

Console
Hành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người kháctháng 1 30, 2024, 10:51tháng 1 31, 2024, 10:51 (Đã mãn hạn)
«»
Trang 1/240