Khóa tài khoản - Tôi Chơi Network Ban List

Khóa tài khoản


Tên
Bị khóa bởi
Lý do
Bị khóa vào lúc
Ngày được tha


RacCuDeAnhLo


Console

January 27, 2021, 03:03 AMKhóa vĩnh viễn


NhaUpSot_Son


Console

January 27, 2021, 03:03 AMKhóa vĩnh viễn


Han_ES


Console

January 21, 2021, 09:09 AMKhóa vĩnh viễn


CaSad


Console

Nghi ngờ gian lận!January 15, 2021, 16:04 PMJanuary 16, 2021, 16:04 PM (Đã được mở khóa)


_OngGia_


Console

Server không cho phép làm các loại máy móc gây lag, còn tiếp tục lạm dụng sẽ ban!January 15, 2021, 01:01 AMJanuary 15, 2021, 06:06 AM (Đã được mở khóa)


TTHDx


Console

Server không cho phép làm các loại máy móc gây lag, còn tiếp tục lạm dụng sẽ ban!January 15, 2021, 01:01 AMJanuary 15, 2021, 06:06 AM (Đã được mở khóa)


CuiLaThang159


Console

January 10, 2021, 14:02 PMFebruary 09, 2021, 14:02 PM


den2


Console

Quang cao web sexJanuary 10, 2021, 14:02 PMFebruary 09, 2021, 14:02 PM


thanhpro147


Console

Quang cao web sexJanuary 10, 2021, 14:02 PMFebruary 09, 2021, 14:02 PM


LiveVirtual


Console

bugJanuary 02, 2021, 15:03 PMKhóa vĩnh viễn (Đã được mở khóa)
«
»
Trang 1/156