Các vi phạm gần đây của JokerBlog - Tôi Chơi Network

Các vi phạm gần đây của JokerBlog

LoạiNgười chơiNgười xử phạtLý doNgàyThời hạn
Khóa tài khoản

JokerBlog

Console
Hack (nấc Trash: 1, xem thêm thông tin Trash trong /menu)tháng 3 2, 2024, 16:49tháng 3 3, 2024, 04:49 (Đã mãn hạn)
Khóa tài khoản

JokerBlog

Console
Hack (nấc Trash: 1, xem thêm thông tin Trash trong /menu)tháng 2 29, 2024, 13:14tháng 3 1, 2024, 01:14 (Đã mãn hạn)
Khóa tài khoản

JokerBlog

Console
cố tình ném rác làm lag servertháng 2 7, 2024, 13:08tháng 2 14, 2024, 13:08 (Đã mãn hạn)
Khóa tài khoản

JokerBlog

Console
Hack (nấc Trash: 1, xem thêm thông tin Trash trong /menu)tháng 1 31, 2024, 03:40tháng 1 31, 2024, 15:40 (Đã mãn hạn)
Khóa tài khoản

JokerBlog

Console
Hack (nấc Trash: 2, xem thêm thông tin Trash trong /menu)tháng 1 25, 2024, 11:01tháng 1 27, 2024, 11:01 (Đã mãn hạn)
Khóa tài khoản

JokerBlog

Console
Hack (nấc Trash: 1, xem thêm thông tin Trash trong /menu)tháng 1 24, 2024, 17:36tháng 1 25, 2024, 05:36 (Đã mãn hạn)
Khóa tài khoản

JokerBlog

Console
Hack (nấc Trash: 1, xem thêm thông tin Trash trong /menu)tháng 12 31, 2023, 22:06tháng 1 1, 2024, 10:06 (Đã mãn hạn)
Khóa tài khoản

JokerBlog

Console
bug facttháng 12 17, 2023, 12:52tháng 12 24, 2023, 15:32 (Đã mãn hạn)
Khóa tài khoản

JokerBlog

Console
Hack (nấc Trash: 1, xem thêm thông tin Trash trong /menu)tháng 12 4, 2023, 16:43tháng 12 5, 2023, 04:43 (Đã mãn hạn)
Khóa tài khoản

JokerBlog

Console
Hack (nấc Trash: 1, xem thêm thông tin Trash trong /menu)tháng 11 29, 2023, 07:38tháng 11 29, 2023, 19:38 (Đã mãn hạn)
«»
Trang 1/3