Khóa tài khoản - Tôi Chơi Network Ban List

Khóa tài khoản

Người vi phạmTTHDx
Bị xử lý bởiConsole
Lý do khóaServer không cho phép làm các loại máy móc gây lag, còn tiếp tục lạm dụng sẽ ban!
Bị xử lý lúcJanuary 15, 2021, 01:01 AM
Thời gian hết hạnJanuary 15, 2021, 06:06 AM (Đã được mở khóa)