Khóa tài khoản - Tôi Chơi Network Ban List

Khóa tài khoản

Người vi phạmTuComBack
Bị xử lý bởiConsole
Lý do khóamay con macro thi an ban vinh vien tat ca cac acc lien quan
Bị xử lý lúcMay 17, 2022, 14:02 PM
Thời gian hết hạnMay 20, 2022, 14:02 PM (Đã được mở khóa)