Đuổi - Tôi Chơi Network Ban List

Đuổi

Kicked Playerdungbede
Kicked ByConsole
Kick ReasonĐặt tên fact vi phạm quy định
Kick DateSeptember 14, 2020, 07:07 AM