Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát

Người vi phạmDipperPines
Bị cấm chát bởiConsole
Lý do cấm chátHành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khác
Bị cấm chát lúcMarch 29, 2021, 07:07 AM
Thời gian hết hạnApril 01, 2021, 07:07 AM (Đã được mở chát)