Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát

Người vi phạmvadungyeuemnua
Bị cấm chát bởiConsole
Lý do cấm chátHành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khác
Bị cấm chát lúcFebruary 24, 2022, 10:10 AM
Thời gian hết hạnFebruary 27, 2022, 10:10 AM (Đã được mở chát)