Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát

Người vi phạm_BedBoY
Bị cấm chát bởiConsole
Lý do cấm chátHành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khác
Bị cấm chát lúcApril 04, 2022, 16:04 PM
Thời gian hết hạnApril 05, 2022, 16:04 PM (Đã được mở chát)