Cấm chát - Tôi Chơi Network Ban List

Cấm chát

Người vi phạm_BedBoY
Bị cấm chát bởiConsole
Lý do cấm chátVui long khong spam
Bị cấm chát lúcMay 10, 2022, 13:01 PM
Thời gian hết hạnMay 10, 2022, 23:11 PM (Đã được mở chát)