Cấm chát #2380 - Tôi Chơi Network

Cấm chát #2380
Đã mãn hạn

Người chơi
Người xử phạt
Lý dosell money
Ngàytháng 11 11, 2023, 13:32
Thời hạntháng 11 14, 2023, 13:32 (Đã mãn hạn)
Vi phạm tại máy chủMedieval Factions
Lý do Mở chát