Cấm chát #2381 - Tôi Chơi Network

Cấm chát #2381
Hết hiệu lực

Người chơi
Người xử phạt
Lý doHành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khác
Ngàytháng 11 11, 2023, 13:39
Thời hạntháng 11 14, 2023, 13:39 (Đã mở chát bởi Console)
Vi phạm tại máy chủMedieval Factions
Lý do Mở chát