Cấm chát #2384 - Tôi Chơi Network

Cấm chát #2384
Đã mãn hạn

Người chơi
Người xử phạt
Lý doHành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khác
Ngàytháng 11 12, 2023, 14:44
Thời hạntháng 11 15, 2023, 14:44 (Đã mãn hạn)
Vi phạm tại máy chủMedieval Factions
Lý do Mở chát