Cảnh cáo #1 - Tôi Chơi Network

Cảnh cáo #1
Đã mãn hạn

Người chơi
Người xử phạt
Lý do1h vvv
Ngàytháng 7 31, 2022, 15:05
Thời hạntháng 8 7, 2022, 15:05 (Đã mãn hạn)
Vi phạm tại máy chủMedieval Factions