Cấm chát #2378 - Tôi Chơi Network

Cấm chát #2378
Đã mãn hạn

Người chơi
Người xử phạt
Lý doHành vi chát có tính chất quấy rối hoặc gây khó chịu, làm phiền người khác
Ngàytháng 10 25, 2023, 23:50
Thời hạntháng 10 26, 2023, 23:50 (Đã mãn hạn)
Vi phạm tại máy chủMedieval Factions
Lý do Mở chát