Tôi Chơi Network Ban List

Loại
Người chơi
Moderator
Lý do
Date
Thời hạn
Kick


dungbede


Console

Đặt tên fact vi phạm quy địnhSeptember 14, 2020, 07:07 AMN/A
Mute


dungbede


Console

December 07, 2019, 17:05 PMDecember 08, 2019, 03:03 AM (Đã được mở chát)
«
»
Trang 1/1