Đây là một Resource Pack rất nổi tiếng và rất đẹp, các bạn có thể tham khảo 1 số hình ảnh sau đây: Link tải Resource Pack Faithful 1.12.2: https://1drv.ms/u/s!ApRhjh_4kTodxPVGI6ESbkQ0APyQ1w