Lưu ý:

– Nếu bạn mở từ 2 client minecraft trở lên, chương trình xác minh sẽ không chạy
– Trong một số trường hợp, bạn cần phải chạy xacminh.exe trong chế độ Administrator, nhấn chuột phải vào file xacminh.exe, chọn dòng “Run As Administrator” nhé.
– Với những bạn dùng windows 10, trong một số trường hợp, có thể windows sẽ hiện thông báo như bên dưới, thì hãy nhấn vào dòng “More Info” như mũi tên trong hình

 

 

 

 

 

 

 

Sau đó ấn chọn “Run Anyway” để chạy chương trình: