Lưu ý:

– Nếu bạn mở từ 2 chương trình minecraft trở lên, chương trình xác minh sẽ không chạy.
– Trong một số trường hợp, bạn cần phải chạy file xác minh trong chế độ Administrator, nhấn chuột phải vào file xác minh đã tải về (ví dụ TCXM.exe), chọn dòng “Run As Administrator” nhé.
– Với những bạn dùng windows 10, trong một số trường hợp, có thể windows sẽ hiện thông báo như bên dưới, thì hãy nhấn vào dòng “More Info” như mũi tên trong hình.

Sau đó ấn chọn “Run Anyway” để chạy chương trình.

Link tải xác minh: http://bit.ly/2lxaSGS