Xin chào tất cả bạn đọc của Tôi Chơi, sau một thời gian thử