Hãy để lại bình luận ở trang này nếu bạn muốn liên hệ với tôi vì một vấn đề gì đó :), hoặc bạn cũng có thể liên lạc với tôi qua email jgtuan@gmail.com, hoặc khi đang ở trong game, bạn có thể nhắn tin cho tôi /w tuanjk