Nỗi sợ lớn nhất khi chơi game online là Lag :D, chơi minecraft online