Khi chơi game ở các server nước ngoài nói tiếng Anh thì không bàn