Minecraft là một trò chơi 3D thuộc dạng thế giới mở, mà thực tế