Nếu bạn không muốn ân hận :)) Đây là những kinh nghiệm xương máu của nhiều người cũng như của tôi đã trải qua.