Hướng dẫn cách làm shop mua bán đồ trên đảo Skyblock

Đây là video tôi làm để hướng dẫn cho những bạn nào chưa biết cách làm shop để mua và bán đồ trên đảo skyblock. Bạn nào chưa biết làm thì xem kỹ video nhé, lần đầu làm thì khó nhưng làm 1 vài lần là quen ngay. Trên chợ /ah thì chỉ bán được và bán với số lượng ít, còn các bạn làm shop thì vừa có thể mua của người khác, vừa có thể bán với số lượng lớn. Vừa làm cho đảo skyblock của mình đẹp thu hút nhiều người đến thăm quan.